تبلیغات
شاید... - سهراب سپهری
شاید...

و عشق صدای فاصله هاست ، صدای فاصله هایی كه غرق ابهامند؟
نه، صدای فاصله هایی كه مثل نقره تمیزند و با شنیدن یك هیچ می شوند كدر
همیشه عاشق تنهاست
و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست
و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز ؛ و او و ثانیه ها روی نور می خوابند
و او و ثانیه ها بهترین كتاب جهان را به آب می بخشند
و خوب می دانند كه هیچ ماهی هرگز هزار و یك گره رودخانه را نگشود


نوشته شده در شنبه 6 خرداد 1391 ساعت 11:44 ب.ظ توسط عسل بانو نظرات |


Design By : Pichak