تبلیغات
شاید... - دنیای بی تو بارانی است
شاید...

امدم،
رفتی،
نزدیک شدم,
دورترشدی،
چه سخت بازیبایی ها خواندمت،
چه اسان تمامم کردی،
توباریدی ومن،
چترت شدم،
توطلوع کردی ومن،
ماهت شدم،
باهرنگاهت می شکفتم،
بانبودت می پژمردم،
دنیای بی تو عجب بوی تحجر می دهد،
اوایم را نشنیدی،
صدای قلبم را نشنیدی،
غرور،
غرور هدیه ی شیطان بود وعشق هدیه خدا،
هدیه شیطان را به من هدیه کردی وهدیه خدا را از من پنهان...
شاید وجودم حقیرت کرد،
شاید...
نمی دانم...
اما بدان حال و هوای بی تو بارانی ست.

نوشته شده در چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 ساعت 11:39 ق.ظ توسط عسل بانو نظرات |


Design By : Pichak